Návratnost investice

V roce 2016 jsou poskytovány na výstavbu fotovoltaických elektráren dotace dle Nová zelená úsporám. Bohužel tvůrce dotace měl zjevný nezájem na zlepšení stavu návratnosti fotovoltaických elektráren v ČR. Spíše sledoval zájem některých firem vydělat na tomto dotačním programu. Je dost nepochopitelné, proč majitelé FVE, které mají vlastní spotřebu vyrobené energie vyšší než 70% jsou nuceny investovat do akumulačních systémů prostředky, které dotace zdaleka nekryjí.

Vzhledem k tomu, že návratnost ne možné počítat pouze z hodnoty uspořené elektrické energie nenakoupené od distributora, je tato návratnost stále velmi dlouhá. V zásadě lze říct, že dotační systém C.3.4 je vhodný pro stávající majitele elektrického ohřevu vodu - návratnost cca 10 let. Další dva systémy nejsou defacto vhodné pro nikoho. Bateriové systémy na báze olova mají v lepší případě životnost 7 let a systémy na báze LiFePo4, které mají životnost 20-30 let jsou neskutečně dráhé (4x dražší než systémy s olověnnými bateriemi), takže tyto systémy jsou defacto nenávratné.

I v roce 2016 se vyplatí stavět fotovoltaické elektrárny pouze velkým subjektům - firmám, které spotřebují všechnu vyrobenou energii. V následující ledující tabulce je uvedena návratnost investice k jednotlivým vzorovým projektům v závislosti na procentu spotřeby z vyrobené elektrické energie. Jako zajímavé se jeví investovat do zařízení wattrouter, který umožní spouštět elektrické spotřebiče v závislosti na výrobě fotovoltaického systému.

Tyto kalkulace jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na níže uvedených vstupních podmínkách.

Ve výpočtech je dále zohledněn meziroční pokles výroby o 0,7 % z důvodu stárnutí fotovoltaických panelů, náklady spojené s provozem (servis atd.) ve výši 1 % ročně z ceny díla.

Varianta A:

Malý RD 1-fázová instalace, sazba d02d - 4,63Kč/kWh, roční spotřeba 5 MWh

Ideální FVE je cca 3 kWp

Varianta bez wattroutru - cena bez DPH 117 500 Kč,  vlastní spotřeba cca 58%, návratnost 17 let

Varianta s wattroutren - cena bez DPH 136 000 Kč,  vlastní spotřeba cca 83%, návratnost 13 let

 

Varianta B:

Velký RD 3-fázová instalace, sazba d55d - 3,16 Kč/kWh, roční spotřeba 20 MWh

Ideální FVE je cca 9,6 kWp

Varianta bez wattroutru - cena bez DPH 292 000 Kč,  vlastní spotřeba cca 75%, návratnost 15 let

Varianta s wattroutren - cena bez DPH 313 000 Kč,  vlastní spotřeba cca 98%, návratnost 12 let

 

Varianta C:

Firma 3-fázová instalace, sazba c45d - 3,22 Kč/kWh, roční spotřeba 150 MWh

Ideální FVE je cca 30-50 kWp

Varianta bez wattroutru - cena bez DPH 750 000- 1 200 000 Kč,  vlastní spotřeba cca 100%, návratnost 9 let

 

Podmínky výpočtu:

Výše uvedené kalkulace byly navrhnuty pro šikmou střechu se sklonem 35° v lokalitě Brno s nulovým odklonem od jihu. Za odlišných podmínek se výroba elektrické energie přibližně mění dle následujícího obrázku.

Uvedené kalkulace jsou orientační a je nutné je přepočítat na konkrétní nabídku.

V případě zájmu o fotovoltaický systém prosím vyplňte formulář poptávka a my Vám zpracujeme optimální nabídku dle Vašich požadavků.

Procentuání roční intenzita ozáření dle odklonu od jihu a úhlu sklonu fotovoltaických panelů (platí pouze při nulovém zastínění vedlejšími objekty např. stromy, komíny, vikýři nebo okolními budovami a to v průběhu celého roku)

Obr. Procentuání roční intenzita ozáření dle odklonu od jihu a úhlu sklonu fotovoltaických panelů (platí pouze při nulovém zastínění vedlejšími objekty např. stromy, komíny, vikýři nebo okolními budovami a to v průběhu celého roku)