Návratnost investice

V létech 2021-22 jsou poskytovány na výstavbu fotovoltaických elektráren 2 druhy dotací:

Nová zelená úsporám

Pokud máte od distributora sazbu D02d s cenou kolem 5,50 Kč/kWh nebo ještě vyšší, může být tato dotace pro Vás zajímavá. Návratnost se může dostat na úroveň cca 8-10 let.

Pokud však máte od distributora sazbu D45d, D55d, D56d, D57d s průměrnou cenou elektrické energie kolem 3,50 Kč/kWh nebo ještě nižší, bude tento typ dotace pro Vás nezajímavý. Návratnost může být delší než 15 let.

 

OPPIK

Návratnost pro firmy se pohybuje v rozmezí od 5 do 10 let v závislosti na spotřebě, velikosti elektrárny, počtu baterii a samozřejmě distibučního tarifu. Běžná návratnost se u firem pohybuje kolem 6-7 let.

 

Podmínky výpočtu:

 

Výše uvedené kalkulace byly navrhnuty pro šikmou střechu se sklonem 35° v lokalitě Brno s nulovým odklonem od jihu. Za odlišných podmínek se výroba elektrické energie přibližně mění dle následujícího obrázku.

Uvedené kalkulace jsou orientační a je nutné je přepočítat na konkrétní nabídku.

V případě zájmu o fotovoltaický systém prosím vyplňte formulář poptávka a my Vám zpracujeme optimální nabídku dle Vašich požadavků.

Procentuání roční intenzita ozáření dle odklonu od jihu a úhlu sklonu fotovoltaických panelů (platí pouze při nulovém zastínění vedlejšími objekty např. stromy, komíny, vikýři nebo okolními budovami a to v průběhu celého roku)

Obr. Procentuání roční intenzita ozáření dle odklonu od jihu a úhlu sklonu fotovoltaických panelů (platí pouze při nulovém zastínění vedlejšími objekty např. stromy, komíny, vikýři nebo okolními budovami a to v průběhu celého roku)