Formy výkupu vyrobené elektřiny

Přímý výkup i zelené bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy podle toho, ke které soustavě je fotovoltaický systém připojen. Přechod mezi zeleným bonusem a přímým výkupem je možný 1x za rok.

Přímý výkup:

Výkup vyrobené elektřiny probíhá za pevnou výkupní cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem platnou v roce uvedení výrobny do provozu, a je uplatňována po dobu 20ti let. To znamená, že výkupní cena platná v roce uvedení výrobny elektřiny do provozu bude každým rokem navyšována minimálně o 2%, avšak maximálně o 4%.

Zelený bonus:

Při podpoře touto formou si může výrobce sám aktivně hledat odběratele, kterému prodá přebytky elektrické energie. Může to být přímo konečný spotřebitel nebo obchodník
s elektřinou.
V tomto případě se cena skládá z položky, za kterou výrobce svou elektřinu prodá svému odběrateli (nespotřebovaná el. energie) a z tzv. zeleného bonusu (veškerá vyrobená el. energie).

Zelený bonus je jistá prémie za to, že elektrická energie byla vyrobena z obnovitelného zdroje a vyplácí jej regionální provozovatel distribuční soustavy. Zelený bonus je stejně jako výkupní cena uplatňován po dobu životnosti výrobny, tedy 20 let a jeho výši stanovuje Energetický regulační úřad. Výše ceny přebytku (nespotřebované el. energie) je garantována po dobu jednoho roku a na základě smlouvy s odběratelem (obchodníkem).

Porovnání formy výkupu vyrobené energie

Přímý výkup
Zelený bonus
od 1.1.2013 do 30.6.2013
3,41 Kč bez DPH pro 1-5,00 kWp
2,83 Kčbez DPH pro 5,01-30 kWp
od 1.7.2013 do 31.12.2013
2,99 Kč bez DPH pro 1-5,00 kWp
2,43 Kčbez DPH pro 5,01-30 kWp
od 1.1.2013 do 30.6.2013
2.86 Kč bez DPH pro 1-5,00 kWp
2,28 Kčbez DPH pro 5,01-30 kWp
od 1.7.2013 do 31.12.2013
2,44 Kč bez DPH pro 1-5,00 kWp

1,88 Kčbez DPH pro 5,01-30 kWp

VÝHODY:
VÝHODY:
Vše co vyrobím také prodám
Vyšší výkupní cena za 1kWh
Vše co vyrobím také prodám
Nižší výkupní cena kompenzována úsporou (stále dražší) nakupované elektřiny z ČEZ, E.ON nebo PRE
Není nutné zřizovat nové odběrné místo
NEVÝHODY:
NEVÝHODY:
Náklady na zřízení nového přípojného místa (500 Kč/A + práce dle složitosti)
Maximální výnos závisí na spotřebě vyrobené energie
 

Doporučení volby formy výkupu:

 
PŘÍMÝ VÝKUP
Toto schéma výkupu v roce 2013 nedoporučujeme vzhledem na její návratnost, která je mimořádně vysoká ( běžně 13 a více let).
 
ZELENÝ BONUS

Tento způsob doporučujeme v roce 2013 pro všechny stavby. Nižší výkupní cena o 0,55 Kč/kWh je kompenzována faktem, že  výkupní cena za přebytek energie dodané distributorovi je zákonem 165/2012 stanovena minimálně na rozdíl mezi cenou ZB a PC (distributoři se tomu, ale brání) a hlavně tím, že vlastní vyrobená elektřina snižuje spotřebu od distributora. Což může přinést při efektivním návrhu FVS a následném využití vyrobené energie (například i za využití technologie wattrouteru) zajiímavý ekonomický efekt (tj. návratnost investice na úrovni 7-8let).